Bult Advies MKB Algemeen De diensten van Bult Advies MKB De werkwijze van Bult Advies MKB Informatie over Bult Advies MKB Contact met Bult Advies MKB
Juridische zaken zijn gevoelige zaken en bevatten maar al te vaak emotionele gronden. Vanuit emotie wordt op onrecht zelden slagvaardig en rationeel gehandeld. Professionele juridische begeleiding vangt de emotie af en zet onrecht weer recht met voldoende oog voor de juridische werkelijkheid.

Een en ander wil niet zeggen dat de betrokkenheid ontbreekt, want dat is nou net waarin Bult Advies MKB zich onderscheidt! Bult Advies MKB plaatst de mens voorop en werkt altijd vanuit een verdiepte interesse voor de omstandigheden en de persoonlijke belangen. De mens maakt het recht en niet het recht de mens.

Bult Advies MKB biedt overheden , ondernemers, particulieren en andersoortige (juridische) professionals ondersteuning en adviezen op maat aan op uiteenlopende gebieden, deels vanuit een Ondernemingspraktijk en deels vanuit een Overheidspraktijk. Bult Advies MKB verricht haar werkzaamheden op basis van uurtarief, no cure no pay of less cure less pay.
Mr. B.F. Bult (1961) heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (afgestudeerd 1985). Na het vervullen van de dienstplicht (militair stafjurist) is hij sinds 1987 onder meer werkzaam geweest als bedrijfsjurist vastgoed (beleggingsmaatschappij), universitair docent (Erasmus Universiteit Rotterdam), als juridisch adviseur / professional support lawyer binnen de advocatuur en als (gast)docent op diverse opleidingen op HBO, universitair en post- universitair niveau.
Bult Advies MKB is lid van het Nederlands Genootschap van Opleiders voor de Economische en Comptabele Examens, lid Nederlandse Vereniging van Rechtskundig adviseurs, lid van de Vereniging van Vastgoedjuristen en naast zijn praktijk thans nog werkzaam als docent privaat/publiekrecht Makelaardij Onroerend Goed en als docent Fiscale Economie HEAO en als gastdocent/spreker op opleidingen van uiteenlopende aard.

Bult Advies MKB is tevens aangesloten bij een coalitie van ontslagjuristen geheten Ontslagnet®.

Bult Advies MKB is daarnaast tevens aangesloten bij een netwerk van (inter-) nationaal opererende juridisch specialisten verenigd in Law International (www.lawinternational.nl) welke organisatie o.a. huisadviseur is van het NIRIA en het KIVI.

Op de Noord-Nederlandse markt werkt Bult Advies MKB specifiek samen met het JuristenTeam hoofdkantoor te Groningen als het gaat om de uitvoering van complexe bestuursjuridische adviestrajecten voor overheids- en uitvoeringsorganisatie rond organiek recht (delegatie /mandaat) in het bijzonder in het kader van de uitvoering AWBZ/ zorgindicatiebesluiten.

Op handelingen/adviesactiviteiten zijn buiten de door Bult Advies MKB gehanteerde algemene voorwaarden tevens de gedragscode van de NVRA onverkort van toepassing.